Skip to content Skip to footer
om group

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi

Tüm paydaşlarımızı içine alan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimiz ISO 45001 standardı ile tam uyumlu olup, BSI (British Standards Institute) tarafından belgelendirilmiştir. OM Group attığı her adımı “önce insan, önce insana değer” temeline dayandırır.

Sektörünün lideri konumuna gelen OM Group her zaman profesyonel, modern ve teknolojik!

Çalıştığımız Firmalar

Çalıştığımız Firmalar

İş Kazalarının Nedenleri;

Makine ve tezgahların koruyucusuz olması,
Icon
Güvensiz çalışma yönteminin seçilmesi,
Icon
Çevre koşullarının güvensiz ve sağlıksız olması,
Icon
Elektrikli makinelerin topraklanması,
Icon
El aletlerinin işe uygun seçilmemesi,
Icon
Basınçlı kaplar ve kaldırma makinelerinin kontrol ve testlerinin yapılmaması,
Icon
İstifleme yapılırken yüksekliğin tehlikeli seviyede olması,
Icon
Boşlukların kapatılmaması,
Icon
İşyerinin düzensiz olması,
Icon
İşin bilinçli olarak yapılmaması,
Icon
Makine koruyucuların çıkarılması/kullanılmaması,
Icon
Kişisel koruyucuların kullanılmaması,
Icon
Makine ve ekipmanların işe uygun seçilmemesi,
Icon
Dalgın ve dikkatsiz bir şekilde çalışılması,
Icon
Tehlikeli hızla çalışılması,
Icon
Çalışanın görevi dışında iş yapması,
Icon
İş disiplinine uyulmaması,
Icon
Tehlikeli bölgede yetkisiz ve izinsiz olarak bulunulması,

OM Group

OM Group tüm bu planlama ve yönetim hataları eksiksiz bir şekilde giderir, her koşulda çalışanın motivasyonu yüksek ve güvenilir bir ortamda çalışmasına imkan yaratır.

İletişim